රේනෝ සිල්වාගේ උපන් දිනයට කළ පිංකම

හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ අධිපති රේනෝ සිල්වා මහතාගේ උපන්දිනයට සමගාමීව පන්දහසක් දෙනාට දිවා ආහාර ලබා දී තිබෙනවා.

කොළඹ 05 පිහිටි ඒ මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට දී මෙම කටයුත්ත සිදු වූ අතර ඒ සඳහා ඒ මහතාගේ පවුලේ සාමාජිකයන් ද එක්ව සිටියා.

තව ද මුතියංගණ පිං බිමේදී ද ශාසනික වැදගත්කමකින් යුතු පුන්‍යකර්ම රැසක් පැවැත් වුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *