ළමුන් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලී ජීවිතක්ෂයට

ගාල්ල, ගිංතොට මෝයකට අසල දියනෑමට ගිය ළමුන් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලී ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව අප වාර්තාකරු පැවසීය.

එසේ මියගොස් ඇත්තේ 14, 15 වයස්වල පසුවන මොරගොඩ සහ හිරිඹුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි පිරිමි ළමුන් දෙදෙනෙකි.

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *