නිකවැරටියේ සුනඛයින් ඝාතනය කළ වීඩියෝව බලා අගමැතිට සිදුවූ දේ (VIDEO)

ශ්‍රී ලංකාවේ කුරිරු ආකාරයෙන් සතුන් ඝාතනය කිරීම වහා නවතා දැමීම සඳහා කටයුතු කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

සිය ට්විටර් ගිණුමෙන් ඔහු සඳහන් කරන්නේ විශේෂයෙන්ම නිකවැරටියේ සිදුවූ සුනඛයින් ඝාතනය කිරිම් දැකීමෙන් තමන් කම්පාවට පත්වූ බවයි.

ඕනෑම පියවරක් හා ක්‍රියාමර්ගයක් ඒ සඳහා ගන්නා ලෙසයි අගමැතිවරයා දැනුම් දෙන්නේ.

පහතින් දැක්වෙන එම නිකවැරටියේ වීඩියෝව සංවේදී එකක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

You May also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.