සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදුවක් නෑ

සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා.

එහි සභාපති ජනක රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ ඒ අනුව හෙට(06) සහ අනිද්දා (07) දිනවල විදුලි විසන්ධි කිරීමක් සිදු නොකරන බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.