ප්‍රධානතම රාජ්‍ය බැංකු දෙකේ අක්‍රිය ණය බිලියන 602ක්

රාජ්‍ය බැංකු අනුගමනය කරන ප්‍රතිපත්ති හේතුවෙන් මෙරට ප්‍රධානතම රාජ්‍ය බැංකු දෙක වන මහජන බැංකුවේ හා ලංකා බැංකුවේ අක‍්‍රිය ණය මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 602ක් බව අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ඇමති විජයදාස රාජපක්‍ෂ මහතා සඳහන් කරයි.

පාර්ලිමේන්තුවේදී විමසන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සපයමින් හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *