කොවිඩ් ආසාදිතයින් 100කට මරණ එකක්

ඉන්පසු කොවිඩ් මරණවල සීග්‍ර වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ මැයි මාසය තුළ රජය තහවුරු කළ සමස්ත මරණ ගණන 806 ක් ලෙස දැක්වේ.

ජුනි මාසයේ මේ දක්වා කොවිඩ් මරණ 941ක් රජය විසින් තහවුරු කර තිබේනවා.

මේ අනුව අප්‍රේල් මාසය තුළ කොවිඩ් මරණවල දෛනික සාමාන්‍ය අගය පැවතියේ 04ක් ලෙසය.

මැයි මාසය තුළ කොවිඩ් මරණවල දෛනික සාමාන්‍ය අගය 26 දක්වා වර්ධනය වී තිබුණි.

කෙසේවෙතත් ජූනි මාසයේ දැනට ගෙවී තිබෙන දිනවලට සාපේක්ෂව ගතහොත් කොවිඩ් මරණවල දෛනික සාමාන්‍ය අගය පවතින්නේ 55ක් වැනි ඉහළ අගයකය.

ඒ අතර මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් අතරින් මරණයට පත්වූ සංඛ්‍යාව මේ වනවිට සියයට 1 ඉක්මවා ඇති බව දත්ත අනුව පැහැදිලි වේ.

එනම් දළ වශයෙන් සෑම ආසාදිතයින් සිය දෙනෙකුගෙන්ම එක් අයෙකු කොවිඩ් ආසාදනයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව ඉන් පැහැදිලිය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *