ඉතිහාසයේ පළමුවරට ක්‍රියාත්මක වගන්තියකින් රන්ජන් අත්අඩංගුවට ගන්න නියෝග

විනිසුරුවරුවරුන්ගේ රාජකාරියට බලපෑම් කළ නිසා රන්ජන් රාමනායක මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයට නීතිපතිවරයා උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 101සී 2 වගන්තිය යටතේ ඔහුට නඩු පැවරෙනු ඇති.

මෙම වගන්තිය යටතේ නඩු පැවරෙන පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

You May also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.