කාබනික පොහොර රජයේ ප්‍රතිපත්ති කතාවක් මිස පරික්ෂණයකින් තහවුරු නොවූවක්

අක්කරයකට කාබනික පොහොර කිලෝ ග්‍රෑම් පන්සියක් ලබාදෙන බවට රජය මගින් පවසා තිබුණ ද, එය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පරීක්ෂණයකින් තහවුරු වී නොමැති බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවසා ඇත.

කාබනික පොහොරත් රසායනික පොහොරත් මිශ්‍ර කිරීමෙන් සාර්ථක අස්වැන්නකට යා හැකි බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික නිර්දේශය බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ හේමන්ත අමරසිංහ මහතා ලුණුගම්වෙහෙර දකුණු ඉවුරේ ගොවීන් සමග හමුවූ අවස්ථාවේදී පවසා තිබේ.

එහිදී වගා හානි සම්බන්ධයෙන් තවමත් චක්‍රලේඛ නිකුත් කර නොමැති නිසා වගකීමක් ගත නොහැකි බවත් රජය මගින් ගත් ප්‍රතිපත්ති තීන්දුවට අවනතව කටයුතු කළ යුතු බවත් මෙහිදී කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරයා සඳහන් කර ඇත.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *