පාකිස්තානය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙළඳාම තාවකාලිකව ඇණහිටී

පාකිස්තානය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙළඳාම තාවකාලිකව ඇණහිට ඇති බව පාකිස්තානය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. පාකිස්තාන ව්‍යාපාරික සංසදයේ සභාපති අස්ලම් පඛාලි පවසා ඇත්තේ පාකිස්තානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට හාල් හා රෙදි පිළි අපනයනයන් නැවතී ඇති බවත් පාකිස්තාන අල අපනයනය කිරීමද අඩුවෙමින් යන බවයි.

“ පාකිස්තානයෙන් නිශ්පාදන ආනයනය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවයි.ඔවුන් ඒවා ලංකාවේ අලෙවි කරනවා. ඔවුන් පාකිස්තාන අපනයනකරුවන්ගේ හවුල්කරුවන්.

පාකිස්තානයෙන් අපනයනය කළ භාණ්ඩ ශ්‍රී ලංකා වරායෙන් ගොඩ බාන්නේ නෑ. ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින තත්ත්වය අනුව ආනයන කරුවන් එම භාණ්ඩ නිදහස් කර ගන්නේ නෑ ” යනුවෙන් ඔහු පවසයි.

කෙමේ වෙතත් මේ පිළිබඳව පාකිස්තානයේ සිටින ශ්‍රී ලංකා තානාපති සමග සාකච්ඡා කළ බවත් සභාපතිවරයා සඳහන් කර තිබේ.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පාකිස්තාන ආනයනකරුවන්ට ඩොලර් මිලියන 30ක පමණ මුදලක් අයවිය යුතුව තිබෙන බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *