මැතිසබයේ නිලධාරියකු සුපිරි නිවසක් හදලා

පාර්ලිමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරියකු සියලු අංගෝපාංගවලින් සමන්විතව තමන් සඳහා නිල නිවෙසක් ශ්‍රාවස්ති මන්දිරය ආසන්නයේ ඉදිකිරීම ආරම්භ කර ඇතැයි වාර්තා වේ. මෙම නිලධාරියා එම නිවෙස ඉදිකිරීම සඳහා තමන්ගේ අභිමතය පරිදි රජයේ අති විශාල මුදලක් මේ වන විටත් වැයකර ඇතැයි පාර්ලිමේන්තුවට සම්බන්ධ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

කොළඹ නගරය තුළ තමා සතු නිවෙසක් තිබියදී මෙම නිලධාරියා මේ අන්දමට රජයේ මුදල් වැයකර නිල නිවෙසක් ඉදිකිරීම ආයතන සංග්‍රහය උල්ලංඝනය කිරීමක් බව එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි

එම නිවෙසේ බිත්තිවල ආලේප කර ඇති වර්ණවලින්ම විදුලි පහන්, ස්විච් ආදිය සවිකර ඇති බවත් මෙම අංගෝපාංග අධික මිල ගණන්වලට මිලදී ගෙන ඇතැයිද වාර්තා වේ.

මහා භාණ්ඩාගාරය නොමඟ යවමින් අවශ්‍ය අනුමැතියක්ද ලබා නොගෙන තම හිතවතියට මෙම නිවෙස ඉදිකෙරෙමින් පවතින බවත් ඒ සඳහා ඉහළ දේශපාලනඥයකුගේ ආශීර්වාදය ලබා ගැනීමට අදාළ නිලධාරියා සමත්වී ඇති බවටත් තොරතුරු වාර්තා වේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *