අකිල විරාජ්ටත් PCR පරීක්ෂණයක් කරයි

කොරෝනා වැළඳුනු බවට වාර්තා වන ස්වාධින රුපවාහිනී මාධ්‍යවේදියා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සහභාගී වූ මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වී ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාව PCR පරීක්ෂණයකට ලක් කර තිබෙනවා.

එහි වාර්තාව මගින් ඔහුට රෝගය වැළඳී නොමැති බව තහවුරුව තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *