ප්‍රහාරයක් පිළිබඳ අනතුරු අඟවමින් ‘සමාජ මාධ්‍ය වෙත’ ලිපිය මුදා හැරි කාන්තාව

සිදුවිය හැකි ප්‍රහාරයක් පිළිබද දින සහ ස්ථාන සහිතව අනතුරු අඟවමින් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය නමින් සමාජ මාධ්‍යන්ගේ හුවමාරු වන ලිපිය පිළිබද පොලීසිය අද කරුණු පැහැදිලි කළා.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර පැවසුවේ මෙම ලිපිය තහවුරු නොකල තොරතුරක් මත පදනම්ව ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් අවශ්‍ය පරිදි ආරක්ෂාව තහවුරු කර ඇතැයි ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශවරයා පැවසුවා.

අදාල ලිපිය සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදාහැරි බව කියන කාන්තාවක් ද මේ වන විට හදුනාගෙන ඇති බවයි මෙහිදි වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කෙරුණේ. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඒ පිළිබද ඉදිරි විමර්ශන සිදුකරන බවද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසුවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *