බදුලු රේල්ලුවේ පින්තූරයට පෘතුග්‍රීසි යුවළකට විවේචන (Photos)

තම ජීවතයන් අනතුරේ දමා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඡායාරූප ලබාගත් පෘතුගාල යුවළක් වෙත දැඩි දෝෂාරෝපණයන් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ එල්ල වී තිබේ.

පෘතුග්‍රීසි ජාතික යුවළක් වන රඛායෙන් හා මිගුයෙල් මෙසේ විවේචනයට ලක්ව ඇති යුවළයි. ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රියක ඔවුන් සිදුකළ ගමනකදී එක් අවස්ථාවක පෙම්වතිය දුම්රියෙන් පිටතට පෙම්වතා දුම්රියේ ඇතුළත සිටිමිනුත් සිප ගන්නා ඡායාරූපයක් මේ විවේචන සඳහා හේතු වී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව ප්‍රතිචාර දක්වන යුවළ සඳහන් කරන්නේ ඡායාරූපය ලබාගන්නා අවස්ථාවේදී දුම්රිය ඉතාමත් මන්දගාමීව ධාවනය වූ බවයි.

Portuguese couple slammed for hanging out of moving train in SL

Portuguese couple slammed for hanging out of moving train in SL

Portuguese couple slammed for hanging out of moving train in SL

Portuguese couple slammed for hanging out of moving train in SL

Portuguese couple slammed for hanging out of moving train in SL

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *