ක්‍රිකට් පරාජය ගැන ප්‍රමෝද්‍ය කියන්න සූදානම්

සැලසුමක් සහිතව ලෝක කුසලාන තරඟාවලියට ගිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පරාජය පිළිබඳ වගකීම බාරගන්නා බවත්, ඒ පිළිබඳ කණගාටු වන බවත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමග අද (10) දිවයිනට පැමිණි ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

ඔහු තවදුරටත් පැවසුවේ කණ්ඩායමේ කඩාවැටීමේ ආරම්භයට හේතුවූ තවත් දින දෙකකින් අනාවරණය කරන බව ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *