දැන් පැවැත්වෙන දහම් සිරිසේන ගේ මංගල උත්සවය

ජනාධිපතිවරයාගේ පුත් දහම් සිරිසේන ගේ මංගල උත්සවය මේ වනවිට කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේ දී පැවැත්වෙනවා.

ඔහුගේ අත ගන්නා මනාලිය වන්නේ එල්කාඩෝ ව්‍යාපාරයේ අධිපති අතුල වීරරත්න මහතාගේ දියණිය නිපුනි විරරත්නයි.

ඔහුගේ මංගල උත්සවය පැවැත්වීමට මීට පෙර තීරණය කර තිබුණේ බෝම්බ ප්‍රහාරයට හසුවූ හෝටලයකයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *