හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දිවංගත දී.මු ජයරත්න මහතාගේ දේහයට ජනාධිපති ගෝඨාභය මහතා අවසන් ගෞරව දක්වයි

හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දිවංගත දී.මු ජයරත්න මහතාගේ දේහයට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අවසන් ගෞරව දක්වා තිබේ.

හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ දේහය අද(22) පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය වෙත ගුවන් මඟින් රැගෙනවිත් තිබේ.

පස්වරු 01.00සිට 03.00 දක්වා දේහයට ගෞරව දැක්වීම සදහා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ තැන්පත් කර තිබෙන බව වාර්තා වන්නේ.

හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා පැමිණෙන ලෙස සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් වෙත හිටපු මැතිඇමතිවරුන්ට, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සහ පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල වෙත දැනුම්දෙන බව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.

මෙරට 14 වන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ දීමූ ජයරත්න මහතා පසුගිය 19 වනදා අභාවප්‍රාප්තවන විට 90 වන වියේ පසුවුණි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 13 වැනි සාමාජිකයා ද වන එතුමා අවසන් වරට රෝගාතුරවීම දක්වාම ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයේ  නිරතවුණි.

එතුමාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව හෙට දොළුව ප්‍රදේශයේදී සිදුකිරීමට නියමිතයි.