ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුවට

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ මේ වනවිට කොවිඩ් -19 මර්දනය සම්බන්ධයෙන් විවාදය පැවැත්වෙන අතර ඒ අතරතුර ජනාධිපතිවරයා සභා ගර්භය වෙත පැමිණ ඇත.

එම විවාදයේ දෙවන දිනය අදයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *