ගුවන් යානා ගන්න දුන්න සල්ලිත් රඳවා ගනී – එයාර් බස් සමාගම ලංකාවට කළ වැඩේ මෙන්න

යුරෝපා ගුවන් යානා නිෂ්පාදකයකු වන එයාර් බස් සමාගම ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට අයත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 19.2 ක මුදලක් කිසිදු පොලී ගෙවීමකින් තොරව රඳවාගෙන සිටින බව වාර්තා වනවා.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම වර්ෂ 2013 සහ වර්ෂ 2016 අතර කාලයේදී ඒ 350-900 ගුවන් යානා හතරක් මිලදී ගැනීමේදී එම ගුවන් යානා භාර දීමට ප්‍රථම පූර්ව භාර දීමේ ගාස්තු වශයෙන් මේ මුදල් එම සමාගමට ගෙවා ඇතැයිද ඒවා වර්ෂ 2020 දී සහ වර්ෂ 2021 දී භාර දීමට තිබුණු ඒවා බවද ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ මුල්‍ය කළමනාකරණ අංශ ප්‍රධානී යසන්ත දිසානායක මහතා ශ්‍රී ලංකන් – මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසමේ සාක්ෂි විභාගයේදී සඳහන් කර තිබෙනවා.

එයාර් බස් සමාගම සමග ඒ 350 – 900 ගුවන් යානා හතරක් මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම වර්ෂ 2013 දී ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම අත්සන් තැබූ බවද සාක්ෂිකරු සඳහන් කර තිබෙනවා.

මේ ගුවන් යානා වර්ෂ 2020 දී සහ වර්ෂ 2021 දී භාර දීමට තිබුණද 2017 වසරේදී මේ ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් නැති බව එයාර් බස් සමාගමට දැනුම් දුන් බවද දැන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම එයාර් බස් සමාගමෙන් නව ගුවන් යානා මිලදී ගන්නා තෙක් එම මුදල ඔවුන් සතුව තිබෙන බවද යසන්ත දිසානායක මහතා කොමිසම හමුවේ අසන ලද ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් සඳහන් කළා.

එම සමාගමෙන් අදාළ මුදලට පොලියක් ඉල්ලා සිටිය හැකිදැයි ඊයේ සාක්ෂි විභාගය මෙහෙයවූ රජයේ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් මිලින්ද පතිරණ මහතා සාක්ෂිකරුගෙන් ප්‍රශ්න කළ අතර එයට පිළිතුරු දෙමින් යසන්ත දිසානායක මහතා කියා සිටියේ අදාළ ගිවිසුමේ ඒ සඳහා වගන්තියක් ඇතුළත්ව නොමැති බවයි.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ඉතා අහිතකර මුල්‍ය තත්ත්වයක් ඇති බව එම සමාගමේ මුල්‍ය කළමනාකරණ අංශ ප්‍රධානියා පවසා තිබියදීත් වර්ෂ 2013 දී එයාර් බස් සමාගම සමග ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම විසින් ගිවිසුමක් ඇති කරගෙන ඇති බව මීට පෙර ශ්‍රී ලංකන් – මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසමේ සාක්ෂි විභාගයේදී අනාවරණය වුණා.

එයාර් බස් සමාගම සමග ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් බිලියන 146.1 ක වටිනාකමකට ගිවිසුම්ගත වන අවස්ථාවේදී (2013 දී) ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සතුව පැවතියේ රුපියල් බිලියන 89.4 ක වත්කම් ප්‍රමාණයක් පමණක් බවද දිසානායක මහතා මීට පෙර කොමිසම හමුවේ පවසා තිබුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *