ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රය කොළඹ දී විවෘත කෙරේ

ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රය අද (29) කොළඹ දී විවෘත කර තිබේ.

ඒ ජනාධිපති උපදේශක, ලලිත් වීරතුංග මහතාගේ සහ තවත් නිලධාරීන් පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙනි.

කාලීන හා නිවැරදි තොරතුරු මාධ්‍ය වෙත ලබා දීමේ අරමුණින් එම මාධ්‍ය කේන්ද්‍රය විවෘත කර තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *