පාන් රාත්තලක මිල රුපියල් 10කින් ඉහළට

අද (28) මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට පාන් රාත්තලක මිල රුපියල් 10කින් ඉහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා බේකරි නිෂ්පාදක හිමියන්ගේ සංගමය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *