අගමැති හවුල්කාර පක්ෂ සමඟ කෙලවරපිටිය ගැන කතා කරයි

ආණ්ඩුවට සහය දක්වන දේශපාලන පක්ෂවල රැස්වීමක් හෙට (23) දිනයේ පැවැත්වීමට නියමිතය.

කෙරවලපිටිය බලාගාරයේ ගෑස් නල පද්ධතිය සහ ගබඩා සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් ටෙන්ඩර් පටිපාටියකින් බැහැරව අමෙරිකානු සමාගමකට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා එම පක්ෂ නායක හමුව කැඳවා ඇත.

එම සිද්ධිය පසුගිය දිනවල මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩු දුන් අතර ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන මැති ඇමතිවරුන් ද අමෙරිකානු සමාගමකට ලබාදීම සම්බන්ධ‍යෙන් විරෝධය දක්වමින් සිටිති.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *