2020ට දිනපොත් සහ කැලැන්ඩර් මුද්‍රණය තහනම්

රජයේ හෝ සංස්ථාපිත මණ්ඩලවල මුදල් උපයෝගී කර ගනිමින් ලබන වසර සඳහා දිනපොත්, කැලැන්ඩර් මුද්‍රණය නොකරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශය සියලුම රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.

මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතාගේ අත්සනින් යුතුව සියලුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් සභා ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සංස්ථා සභාපතිවරුන් වෙත නිකුත් කරන ලද චක්‍රලේඛයක මේ බව සඳහන් වනවා.

නව රජය පත්වූ පසුව ලබාදුන් බදු සහන හමුවේ අත්‍යවශ්‍ය නොවන සහ ප්‍රමුඛතාවයෙන් අඩු වියදම් කපාහරින ලෙස එම චක්‍රලේඛයෙන් දැනුම් දී තිබෙනවා.

You May also like

Sorry. No data so far.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *