‘ලංකාවේ සියලුම දුරකථන ඇමතුම් ඉදිරියේදී පටිගත වෙනවද .. වට්ස්ඇප් ෆේස්බුක් ආදියත් එසේමද.’

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම දුරකතන ඇමතුම් ඉදිරියේදී පටිගත වන බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පැතිර යන තොරතුරුවල සත්‍යතාවක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා පරිවර්තන සමූහය පවසනවා.

ලබාගන්නා සියලුම ඇමතුම් පටිගතවන බවත් වට්ස්ඇප් සහ ෆේස්බුක් වැනි සමාජ මාධ්‍ය යෙදවුම් හරහා යවන පණිවිඩ සියල්ලම පාහේ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතේ අධීක්ෂණය කරන බවත් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පැතිර යන අසත්‍ය පණිවිඩයේ දැක්වෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා පරිවර්තන සමූහය කරන කරුණු පැහැදිලි කිරීම පහතින් දැක්වෙනවා.

“සමාජ මාධ්‍ය යෙදුම් හරහා ජනතාව හුවමාරු කරගන්නා පණිවිඩ කිසිදු විටෙකත් රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය විසින් අධීක්ෂණයට ලක් නොකරන බවත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණය හෝ පහසුකම් මෙරට නොමැති බවත් එසේ සමාජ මාධ්‍ය අඩවි මගින් හුවමාරු වන පණිවිඩ ඡායාරූප වීඩියෝ ඇතුළු දත්ත සියල්ලම අධීක්ෂණය කිරීමට එම සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල අනුමැතිය ශ්‍රී ලංකා රජයට ලබාදී නොමැති බවත් ඉතාමත් වගකීමකින් යුක්තව ශ්‍රී ලංකා පරිවර්තන සමුහය ලෙස ප්‍රකාශ කරමු.”

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *