හෙට සිට රට පුරා පොදු ප්‍රවාහන සේවා ‘සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගත් තීරණය’ හදිසියේ අවලංගු කෙරේ

පොදු ප්‍රවාහන සේවා හෙට (08) සිට සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක ගෙන ඇති තීරණය අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධව අවසාන තීරණය හෙට (08) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමග පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවෙන් පසුව ගන්නා බව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

හෙට සිට පොදු ප්‍රවාහන සේවා සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙ යාමට ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය කලින් සැළසුම් කර තිබුණා.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පසුගිය 5 වනදා නිකුත් කළ නිවේදනයක ද දැක්වුණේ කොළඹ ගම්පහ හැර අනෙකුත් පළාත්වල පොදු ප්‍රවාහනය ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින් දැක්වෙනවා.

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *