පුෂ්පිකා දේශපාලනයට පැමිණීමේ සුදානමක්

පුෂ්පිකා සඳමාලි ද සිල්වා ඊයේ ශ්‍රී ලංකාවේ රූ රැජිණිය ලෙස කිරුළු පැළදු අතර පසු එම කිරුළ ඇයට අහිමි වෙලා ගියා ඒ ඇය විවාහයෙන් දික්කසාද වීම නුසුදුසු කමක් ලෙස දක්වමින්.

2011 වසරේ මිස් ශ්‍රී ලංකා පැළදු අතර එම වර්ෂයේදීම ඇය ලෝක රූ රැජිණ තරගයටද ලංකාව වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වුනු තැනැත්තියකි.ඇය මිස් ශ්‍රී ලංකා හා මිසිස් ශ්‍රී ලංකා බවට පත්වූ එකම කාන්තාව ලෙස වාර්තා ගත කිරුළකට උරුමකම්ද කියා තිබුණා.

එම තරගය අවසානයේ දුන් තීන්දුව මේ වනවිට ගැටළු වලට හේතු වුනු අතර ජ්‍යාත්‍යන්තර තරග සංවිධායකයින් පවා මෙම තීරණ වෙනස ගැන කරුණු විමසා ඇත.

මිට මාස කිහිපයක කලින් පුෂ්පිකා දේශපාලනයට පැමිණීමට සුදානමින් සිටින බව සම්මුඛ සාකච්ඡා හරහා කියා තිබුණා.

” රට වෙනුවෙන් මම වැඩ කරන්න කැමතියි මිස් ශ්‍රී ලංකා තරගයට ඉදිරිපත් උනු වෙලෙත් කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදි මම කිව්වා රූ රැජිණක් වෙනවා වගේම කවදාහරි දේශපාලනයට එන්න කැමැත්තක් තියනවා කියලා.දේශපාලනය කරනවා කියලා ජන්දය ඉල්ලන්නම ඕනේ නෑ.මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදීත් ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් මම පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය පුරාම විශාල කැම්පේන් එකක් කළා.ගොඩාක් අය දේශපාලනයට එන්න කියලා මගෙන් ඉල්ලුවා.මම පහුගිය මහා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්න ඉදියේ.මම තව අත්දැකීම් ලබලා දේශපාලන ගැන අද්‍යනය කරලා සුදුසු කාලේදී මැතිවරණයට සම්බන්ධ වෙනවා.”

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *