සම්පන්දන්ට දිගටම විපක්ෂ නායක සැප

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ආර්. සම්පන්දන් විපක්‍ෂ නායකවරයා ලෙස කටයුතු කළ සමයේ භාවිත කළ නිල රථ සහ නිල නිවාසය ඉදිරියටත් ඔහුට ලබා දීම සඳහා විශේෂ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබේ.

ඒ අනුව විපක්‍ෂ නායකවරයා සම්පන්දන් මන්ත්‍රිවරයා භාවිතා කළ ජීප් රථයක්, ඩිස්කවරි වර්ගයේ ජීප් රථයක් සහ කොළඹ 7 බෞද්ධාලෝක මාවතේ පිහිටි ඕ12 නිල නිවාසය තවදුරටත් ඔහුට ලබා දීමට ආණ්ඩුව පියවර ගෙන ඇත.

මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විපක්‍ෂ නායක ධුරයට පත් වුවද එම තනතුරට හිමි නිල රථ දෙක සහ නිල නිවාසය සම්පන්දන් මහතා මෙතෙක් විපක්‍ෂ නායක කාර්යාලයට භාර දී නොමැත.

විපක්‍ෂ නායක ලේකම්වරයා විසින් සම්පන්දන් මහතාගේ රියැදුරුට සහ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරුන්ට වාහන සහ නිල නිවාස භාර දෙන ලෙස දැනුම් දුන් අවස්ථාවේ එම පක්‍ෂයේ මන්ත්‍රි එම්.ඒ. සුමන්තිරන් අගමැතිවරයා හමුවී මෙම ගැටලුව නිරාකරණය කර දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත.

මේ ගැන සුමන්තිරන් මන්ත්‍රිවරයා පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා හමුවී සාකච්ඡා කර ඇති අතර එහිදී රාජපක්‍ෂ මහතා පවසා ඇත්තේ සිය නිලධාරීන් අපහසුතාවට පත් නොකර ආණ්ඩුව සමඟ සාකච්ඡා කර ගැටලුව විසඳා ගන්නා ලෙසය.

තමන්ට නිල නිවාසයක් ඇති බැවින් තනතුරට හිමි වාහන හෝ නිල නිවස අවශ්‍ය නොවන බවද මහින්ද රාජපක්‍ෂ සුමන්තිරන් මන්ත්‍රිවරයා හමුවී පවසා ඇත.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *