වැස්ස ඩුබායි නුවර වැඩ නැවතූ හැටි (VIDEO)

ඩුබායි අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපොල ජලයෙන් යට වී තිබූ බව වාර්තා වනවා.

මේ දිනවල ඩුබායි නුවරට ඇදහැලෙන ධාරානිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් ගුවන්තොටුපොල ජලයෙන් යට වී ඇති බවත්, ගුවන් ගමන් ප්‍රමාද වන බව ඩුබායි ගුවන්තොටුපොල නිවේදනය කළා.

ගුවන් ගමන් පිළිබඳව විස්තර දැනගැනීමට +971 4 2166666යන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබාදෙන ලෙස ගුවන්තොටුපොල ඉල්ලීමක් කර තිබුණා.

අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ප්‍රදේශ කීපයක මාර්ග කීපයක් වසාදැමීමට සිදු වී තිබෙනවා.

ඩුබායි වෙත වර්ෂාව පතිතවූ ආකාරය දක්වන දර්ශන පහතින් දැක්වෙනවා.

You May also like

Sorry. No data so far.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *