රජරට සරසවිය 25 වැනිදා යලි විවෘත වෙයි

රජරට සරසවියේ පීඨ කිහිපයක් 25 වැනිදා යළි විවෘත වෙයි.

ව්‍යවහාරික විද්‍යා, කළමනාකරණ, තාක්ෂණ සහ සමාජයීය හා මානව ශාස්ත්‍ර පීඨ මෙලෙස විවෘත කෙරෙනු ඇති.

උණ රෝගයක් පැතිරයාම හේතුවෙන් වසා දැමුණු රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ මිහින්තලේ පරිශ්‍රයේ පිහිටි පීඨ කිහිපයක් මේ මස 25 වැනිදා යළි අධ්‍යයන සහ විභාග කටයුතු සඳහා ආරම්භ කෙරෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *