රාජිත මහ මැතිවරණයට එන්නේ නෑ.. බිරිඳ කළුතරින්.. පුතා ගම්පහින්

ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී රාජිත සේනරත්න මහතා තරග නොකරන බව වාර්තා වනවා.

ඔහු ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පැමිණෙන බවයි එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ.

ඒ වෙනුවට ඔහුගේ බිරිඳ වන සුජාතා සේනාරත්න මහත්මිය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරග කිරීමට නියමිතයි.

චතුර සේනාරත්න මහතා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරග කිරීමට සූදානම් වනවා.

You May also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.