මහපන්නිල වන රක්‍ෂිතයෙන් මැණික් නිධියක් මතුවේ – රකින්න STF ඉල්ලයි

රක්වාන මහපන්නිල වන රක්‍ෂිතයේ හුනුගල් දොළ ආශ්‍රිතව මතුවී තිබෙන මැණික් නිධිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන් යොදවන ලෙස මහපන්නිල ගම්වාසීහු වග කිවයුත්තන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

මහපන්නිල හුනුගල් දොළ ආශ්‍රිතව මතුවී ඇති මැණික් ඉල්ලම් නිධිය හා වර්තමානයේ එම ස්ථානයේ සිදුවන අනවසර මැණික් ගැරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ගම්වාසීන් හා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පන්නිල බුදුගල්ලෙන චද්‍රාරාම විහාරස්ථානයේදී විශේෂ රැස්වීමක් පැවැත්වුණා.

මහපන්නිල වනරක්‍ෂිතයේ හුනුගල් දොළ ආශ්‍රිතව මතුවී ඇති මැණික් ඉල්ලම් ගොඩ දැමීම සඳහා පිටස්තර ප්‍රදේශවලින් දිවා – රාත්‍රි දෙකෙහි මැණික් ගරන්නන් පැමිණෙන බවත් ඔවුන් විසින් වටිනා ස්වාභාවික සම්පතක් වූ හුනුගලට හා ඒ ආශ්‍රිතව ජල පෝෂිත ප්‍රදේශයට දැඩි ලෙස හානි සිදු කරන බවත් මහපන්නිල ගම්වාසීහු මෙහිදී වන සංරක්‍ෂණ නිලධාරීන් හමුවේ කියා සිටියා.

වන සංරක්‍ෂණ නිලධාරීන් කොතෙක් වැටලීම් කළත් තවමත් මෙම මහා පරිසර විනාශය නතර කිරීමට නොහැකිවී ඇති නිසා මේ ස්ථානයේ ආරක්‍ෂාව සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය යොදවන ලෙස මෙහිදී ගම්වාසීහු ඉල්ලා සිටියා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *