නව අගමැති රනිල්ට සජබේ කිසිදු සහයක් නැහැ

නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත්වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සහාය නොදීමට සමගි ජන බලවේගය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ඔවුන් තවදුරටත් පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන විපක්ෂය ලෙසින් කටයුතු කිරිමට නියමිතය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.