පැන්ඩෝරා සම්බන්දයෙන් සාක්ෂි දෙන්න රංජන් සුදානම්

පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා මඟින් සැගවුණු වත්කම් සහිත පුද්ගලයින් බවට අනාවරණය කරන ලද නිරූපමා රාජපක්ෂ සහ තිරුකුමාර් නඩේෂන් යන අයට අදාලව රන්ජන් රාමනායක මහතා සතුව සාක්ෂි ඇතැයි ඔහු පවසා ඇත.

ඒ අනුව රන්ජන් රාමනායකගේ නීතිඥ අශාන් රිෂි ප්‍රනාන්දු අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසම් සභාවට ලිඛිතව ඒ බව දැනුම් දී ඇත.

තිරුපති නඩේෂන් සහ නිරූපමා රාජපක්ෂ යන අය සම්බන්දව කොමිසම් සභාව විසින් සිදුකරනු ලබන පරීක්ෂණයට අදාලව මාගේ සේවා දායකයා කැමැත්තෙන් පසුවන බැවින් ඒ සම්බන්දයෙන් මාගේ සේවා දායකයකා සතුවන තොරතුරු ලබා දී එකී විමර්ශනයට සහය වීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලමින් නීතිඥවරයා ලිපියක් යොමු කර තිබේ.

මේවන විට රන්ජන් රාමනායක මහතා අගුණකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටියි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *