වැරදිකරු වුණොත් රන්ජන්ගේ ඉරණම මෙන්න

රන්ජන් රාමනායක මහතා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහුට එරෙහිව නඩු පැවරීම සිදු කරන බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

අදාළ චෝදනාව වන විනිසුරුවරුන්ගේ රාජකාරියට බලපෑම් කිරීම යන්න සැකයකින් තොරව ඔප්පු වුවහොත් වසරක සිර දඬුවමක් හෝ දඩයක් හෝ එම දඬුවම් දෙකම හෝ රන්ජන් රාමනායක මහතාට හිමි වනු ඇති.

එමෙන්ම වසර හතක් ඡන්දයට ඉදිරිපත් වීමේ අවස්ථාවද ඔහුට අහිමි වනවා.

අදාළ වගන්තිය පහතින් කියවිය හැකියි.

You May also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.