රංජිත් සියඹලාපිටිය වැඩබලන මුදල් අමාත්‍ය ධූරයට

රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති වැඩබලන අමාත්‍ය ධූරයට පත්කර තිබේ.

ඒ, ජනාධිපතිතුමා විදෙස්ගතවීම හේතුවෙනි.

දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ කොප් -27 සමුළුවට සහභාගිවීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගිය දා 6 වැනිදා ඊජිප්තුව බලා පිටත්ව ගියේ ය

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *