පානදුර වෙරළේදී ‘තරුණියක්ව’ බලෙන් දුෂණය කරයි – පෙම්වතා අසරණව බලා සිටී

තරුණ පෙම්යුවලක් බියවද්දා තරුණිය දූෂණය කළ පුවතක් පානදුර ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.

අදාල සිදුවීම වී ඇත්තේ පානදුර පිංවත්ත දුම්රිය ස්ථානය පිටුපස මුහුදු වෙරළේදීයි.

එහිදී පෙම්වතුන් යුවල බියවැද්දූ නාදුනන පුද්ගලයෙක් විසින් පිහියක් පෙන්වා මෙලෙස පෙම්වතිය දූෂණය කර ඇති බවටයි අනාවරණ වී ඇත්තේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *