මුළු දවසේම ප්‍රශ්න ඇසුවත් පිළිතුරු දීමට සුදානම් – අගමැති පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි

මුළු දවසේ ම ප්‍රශ්න ඇසුවත් පිළිතුරු දීමට තමන් සුදානම් බව, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අද (04)  පාර්ලිමේන්තුවේදී අවධාරණය කළා.

ස්ථාවර නියෝගවල ඇති එම අවස්ථාව ලබාදීම සිදු කළ යුත්තේ කතානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වන පක්ෂ නායක කමිටුව බව ඔහු කියා සිටියා.

එම ස්ථාවර නියෝගය ක්‍රියාත්මක කරවා ගැනීම පක්ෂ නායක කමිටුව තීරණය කළ යුතු බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසුවා.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, ස්ථාවර නියෝගවල තිබෙන, ‘අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් අසනු ලබන ප්‍රශ්න’ නමැති අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක නොවීම පිළිබඳ බුද්ධික පතිරණ මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී විමසූ අවස්ථාවේදීයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ස්ථාවර නියෝගවල මෙසේ සඳහන් වේ.

“අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් අසනු ලබන ප්‍රශ්න 38.( 1 ) සෑම මාසයකම පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ බදාදා වාචික පිළිතුරු අපෙක්ෂා කරන ප්‍රශ්න සඳහා වෙන් කර ඇති කාලය තුළ මිනිත්තු තිහක කාලයක් ප්‍රශ්න හතරකට නොවැඩි සංඛ්‍යාවක් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන්  අසනු ලැබීම සඳහා වෙන්කරනු ලැබිය යුත්තේය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා පළමු බදාදා පැමිණ නොසිටියි නම් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් තත් කාර්යය සඳහා එම මාසය තුළ වෙනත් යෝග්‍ය දිනයක් තීරණය කරනු ලැබිය හැකිය.”

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *