රුවන් විජේවර්ධන කැබිනට් නොවන ජනමාධ්‍ය ඇමතිවරයා ලෙස ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි

ජනමාධ්‍ය කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරයා ලෙස රුවන් විජේවර්ධන මහතා මීට ටික වේලාවකට පෙර ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේ ය.

ඊට සමගාමීව මංගල සමරවීර මහතා ද කැබිනට් මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම්දී තිබේ.

දිවුරුම්දීම සිදු වූයේ ජනාධිපති නිල නිවසේදී ය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *