ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි සහාය සජිත්ට

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ප්‍රධාන පක්ෂය වන ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි සහාය නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණේ ජනාධිපතිධුර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ලබා දීමට තීරණය කර ඇත.