පාර්ලිමේන්තුව තුළ මිනී මැරීම්, පහරදීම්, මංකොල්ලකෑම් කරන්න පුළුවන් ද? – සජිත්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සතු බලතල හා වරප්‍රසාද සම්බන්ධයෙන් රට නොමඟ යවා ඇතැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

අද (10) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සභාව අමතමින් ඒ මහතා කියා සිටියේ, ඊයේ (09) දිනයේ දී කැබිනට් ප්‍රකාශවරයා විසින් සිදුකළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමිනි.

“අපි හැමෝම දන්නවා කථානයකතුමනි, පාර්ලිමේන්තු බලතල හා වරප්‍රසාද පනත යටතේ, යම් යම් වරප්‍රසාද මන්ත්‍රීවරුන්ට හිමිවෙනවා. භාෂණයේ හා විවාද කිරීමේ නිදහස, ඒ වගේම මන්ත්‍රීවරුන්ට විරුද්ධව නඩු පැවරිය නොහැකි බව, සිවිල් නඩු කටයුතුවලදි සිරභාරයට ගැනීමෙන් නිදහස් බව යන ආදි වරප්‍රසාද කිහිපයක් තියෙනවා. හැබැයි ඊයේ දවසේ කියවුණා විශේෂයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භය තුළ සහ පාර්ලිමේන්තුව තුළ පොදු දේපළ පනත වලංගු නැහැ කියලා. ඒ වගේම ඔබතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පොදු දේපළ පනත මේ පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භය තුළ වලංගු නැද්ද? දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය ක්‍රියාත්මක කිරීම වලංගු නැද්ද ? ඒ කියන්නේ මිනී මැරීම්, පහරදීම්, මංකොල්ලකෑම් මේ සභාගර්භය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ද? රට තුළ යම් ජන කොට්ඨාසයක් කියනවා මේ 225 ඉන්නේ ජනතාවට උඩින් කියලා. මේ 225ට තියෙනවා කියලා විශේෂිත වු නීති පද්ධතියක්. ඊයේ දිනයේ පොදු දේපළ පනත යටතේ, දින 52 කුමන්ත්‍රණයේ දී සිදුවු දේපළ විනාශය, පහරදීම් හා ප්‍රචණ්ඩත්වය යටතේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට රජයේ කැබිනට් ප්‍රකාශයකයා කියනවා මේක පොදු දේපළ පනත වලංගු නෑ කියලා. මේකෙන් වැරදි පණිවුඩයක් රටට යනවා. පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ එක නීතියක් තියෙනවා. රටේ ජනතාවට තවත් නීතියක් තියෙනවා කියලා. මං අහන්න කැමතියි මේ සභාගර්භය තුළ පොදු දේපළ පනත, දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය වලංගු නැද්ද?”

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.