තරග පාවාදීම ගැන ‘ප්‍රශ්න කරන්න’ සංගක්කාරවත් කැඳවයි

ක්‍රීඩා සම්බන්ධ වැරදි විමර්ශනය කරන විශේෂ පොලිස් ඒකකය විසින් හෙට (02) උදෑසන 9ට ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් නායක කුමාර සංගක්කාර කැඳවීමක් කර තිබෙනවා.

ඒ,තරග පාවාදීම සම්බන්ධයෙන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා කරන ලද ප්‍රකාශයට අනුවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *