සතොස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 10ක මිල පහළට

එළඹෙන උත්සව සමය හේතුවෙන් සතොස විසින් භාණ්ඩ 10ක මිල පහළ දමා තිබෙනවා.

එම මිල අඩුකිරීම් දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක බවයි ලංකා සතොස සභාපති පසඳ යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසන්නේ.

සතොස කිරිපිටි මිල රුපියල් 10කින් අඩුකර ඇති අතර එහි නව මිල 940ක්.

ආනයනික ටින් මාළු ග්‍රෑම් 425 මිල රුපියල් 55කින් අඩුකර ඇති අතර ග්‍රෑම් 155 ටින් මාළු මිල රුපියල් 10කින් අඩුකර තිබෙනවා.

දේශීය ටින්මාළු ග්‍රෑම් 425 රුපියල් 20කින් මිල අඩුකර බවයි ඔවුන් නිවේදනය කළේ.

ලූනු කිලෝවක මිල රුපියල් 400ක මිලට පහළින් පවත්වාගෙන යෑමට කටයුතු කරන බවත් සතොස පවසනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *