දරුවන් පාසල් උදෑසන රැස්වීමේ දී සිහිසුන් ව ඇද වැටීමේ සිද්ධි කිහිපයක්

මැදවච්චිය ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් තන්තිරිමල ප්‍රදේශයේ පාසල් කිහිපයක ම දරුවන්, පාසල් උදෑසන රැස්වීමේ දී සිහිසුන් ව ඇද වැටීමේ සිද්ධි කිහිපයක් ම වාර්තා වනවා.

තන්තිරිමලේ තම්බියාව ගමේ පිහිටි ධර්මපාල විද්‍යාලය, කිඹුල්වැව ආනන්ද විද්‍යාලය හා මහවිලච්චිය සිද්ධාර්ථ යන විද්‍යාලවල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් කිහිප දෙනෙකු යි මෙසේ
සිහිසුන් ව ඇද වැටී ඇත්තේ.

මෙසේ සිසු සිසුවියන් සිහිසුන් ව ඇද වැටීම නිසා, උදෑසන රැස්වීම නියමිත කාලයට කලින් නැවැත්වීමට ද සිදු වූ බව අදාළ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් පවසනවා.

මෙම ඇතැම් දරුවන් රාත්‍රියට හා උදෑසනට යන වේල් දෙකට ම ආහාර ගෙන නැති බව යි සඳහන් වන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.