වැට් බද්ද ඇතුලු අංශ කිහිපයක් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉවතට

එකතු කළ අගය මත බද්ද හෙවත් වැට් බද්ද ඇතුලු අංශ කිහිපයක පරිපාලන කටයුතු දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉවත් කර මහා භාණ්ඩාගාරයේ විශේෂ ඒකකයක් වෙත පැවරීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටින බව දේශීය ආදායම් සේවා සංගමය පවසනවා.

එහි සම ලේකම් එච්.ඒ.එල් උදයසිරි මේ බව කියා සිටියේ කොළඹ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.

 

 

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *