අධිවේගී මාර්ගයේ වාහන කිහිපයක් එකිනෙක ගැටෙයි

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ, කොළඹ දෙසට මංතීරුවේ කහතුඩුව – කොට්ටාව අතරදී රිය අනතුරක් සිදුව තිබේ.

වාහන කිහිපයක් එකිනෙක ගැටීමෙන් සිදු වූ මෙම අනතුර නිසා රථවාහන තදබදයක් ද හටගෙන තිබිණ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.