නව ආරක්ෂක ලේකම් ශාන්ත කෝටිටේගොඩ

හිටපු හමුදාපති ශාන්ත කෝටිටේගොඩ මහතා නව ආරක්ෂක ලේකම් ලෙස මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත් කරනු ලැබුවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *