සිරිකොත ඉදිරිපිට පුද්ගලයෙක් ගිනි තබා ගනී

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානය අසල ජාතික සේවක සංගම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පුද්ගලයෙක් තම සිරුරට ගිනි තබාගෙන තිබෙනවා.

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩල සේවකයෙක් වන ඔහු දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලට ප්‍රතිකාර සඳහා ඇතුළත් කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඔහු විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසුව හිටපු අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා විසින් යළිත් සේවයට බඳවා ගෙන ඇතත් හිටපු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාගේ කාලයේදී නැවතත් සේවයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා.

තමාව නැවතත් සේවයේ පිහිටුවන ලෙස ඔහු ජාතික සේවක සංගමයෙන්ද ඉල්ලා ඇති අතර පසුව ඔහු සිය සිරුට ගිනි තබාගෙන ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *