“නිදහස් පක්‍ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු එජාපයට” – එස්.බී.

නිදහස් පක්‍ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු ඉදිරියේදී එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට එක්වීමට සූදානමකින් සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.බී. දිසානායක මහතා පවසනවා.

මහනුවරදී පැවති උත්සවයකින් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් පල කරමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *