දෙසැම්බර් 9 වනදා පොහොට්ටුවේ ජනාධිපති දිවුරුම් දෙනවා

දෙසැම්බර් 9 වනදා පොහොට්ටුවේ ජනාධිපතිවරයා දිවුරුම් දි සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙන යන බව හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසිය.

පොහොට්ටුවේ ජනාධිපතිවරයා දෙසැම්බර් 9 දිවුරුම් දුන්නට පස්සේ මේ රටේ ගම් තිස් දහසක් වැළඳ ගත්ත සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල සකස් කරනවා.

ඒ වගේම පවුල් පනස් ලක්ෂයක් ඇති හැටි අය බවට පත් කරලා සමෘර්ධිමත් ජනතාවක් බවට පත් කරන්න පොදුජන පෙරමුණ සකස් කරමින් යනවා.

අලූත් ජනාධිපතිවරයා යටතේ මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *