ලංගම දිනක පාඩුව කෝටි 8යි

සංචරණ සීමා පැනවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ අදායම දිනකට රුපියල් කෝටි 8ක් පමණ අහිමි වී ඇත

ලංගම ඇති බස් රථ 6000 න් ධාවනයට එක් කර ඇත්තේ බස් 342කි. එලෙස යොදවා ඇත්තේද අතවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණි

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ මාර්තු සිට ලංගම ට දැඩි බලපෑම් එල්ල වූ අතර මේ වන විට දැඩි කඩාවැටීමකට ලක්වී ඇත

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *