ක්‍රිකට් තරගය නැවතූ නාගයා (VIDEO)

ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන ජනප්‍රිය ක්‍රිකට් තරගාවලියක් වන රන්ජි කුසලාන තරගයක් අතර තුර ක්‍රීඩා පිටියට නයෙක් ඇතුළුවීම නිසා තරගය අත්හිටුවීමට සිදු වුණා.

එම නයා නිසා තරගය බොහෝ වෙලාවකට නතර කිරීමට සිදුව තිබෙනවා.

ක්‍රීඩා පිටියේ සේවකයින් බොහෝ දෙනෙක් එකතු වී නයා ඇල්ලීමට වෙහෙසුන ද එය අපහසු කටයුත්තක් වූ අතර පසුව නයා පිටියේ ඉවතට ගොස් තිබෙනවා.

 

You May also like

Sorry. No data so far.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *